Prosta przed Napiwodą. Po wycince.Prosta przed Napiwodą. Po wycince.