Przepięny wschód słońca nad Przeździękiem Wielkim.Przepięny wschód słońca nad Przeździękiem Wielkim.