Prosta przed Napiwodą. Przed wycinką.Prosta przed Napiwodą. Przed wycinką.