Czy na tej leśnej przecince są jeszcze tory?Czy na tej leśnej przecince są jeszcze tory?