Pierwszy przejazd. Niestety wymagający udrożnienia.Pierwszy przejazd. Niestety wymagający udrożnienia.