Droga powrotna - łatwizna!Droga powrotna - łatwizna!