Młodsza część gości podziwia makietę kolejni.Młodsza część gości podziwia makietę kolejni.