Ekipa drezyniarzy na sprzÍcie.Ekipa drezyniarzy na sprzÍcie.