Pierwszy (i jak się potem okazało) jedyny wiatrołon na szlaku. Mamy sprzęt - usuwamy.Pierwszy (i jak się potem okazało) jedyny wiatrołon na szlaku. Mamy sprzęt - usuwamy.