Staropolskim zwyczajem każdorazowy przejazd związany jest z odkopaniem zasypanych przejazdów.Staropolskim zwyczajem każdorazowy przejazd związany jest z odkopaniem zasypanych przejazdów.