Drezyniarze w zagłębieniach wagi.Drezyniarze w zagłębieniach wagi.