Niestrudzony Żuk wraz z niezłomną ekipą drezyniarzy dociera na miejsce zrzutu (drezyny na tor).Niestrudzony Żuk wraz z niezłomną ekipą drezyniarzy dociera na miejsce zrzutu (drezyny na tor).