Czy koledzy odje¿d¿aj¹?....Czy koledzy odje¿d¿aj¹?....