Przed zrobieniem fotki z tej ustawki musięliœmy trochę zieleni wykarczować, bo zasłaniała widok.Przed zrobieniem fotki z tej ustawki musięliœmy trochę zieleni wykarczować, bo zasłaniała widok.