Drezyniarze zwiedzają i podziwiają....Drezyniarze zwiedzają i podziwiają....