Niemały areał mamy do zwiedzenia.Niemały areał mamy do zwiedzenia.