Prezes podziwia budkę maszynisty.Prezes podziwia budkę maszynisty.