Na festynie dzieci mogły też pomalować sobie buzie. Niestrudzona Danusia w tym pomagała.



Na festynie dzieci mogły też pomalować sobie buzie. Niestrudzona Danusia w tym pomagała.