Prezes drezyniarzy udziela wywiadu.Prezes drezyniarzy udziela wywiadu.