Wjeżdża Pan Mieczysław z żoną.Wjeżdża Pan Mieczysław z żoną.