Nasi przyjaciele: Pan Mieczysław z małżonką na swojej drezynie rowerowej.Nasi przyjaciele: Pan Mieczysław z małżonką na swojej drezynie rowerowej.