Niektóry drezyniarze korzystają z wolnej chwili i odpoczywają.Niektóry drezyniarze korzystają z wolnej chwili i odpoczywają.