Tu i ówdzie niezbędne są pewne poprawki w przejezdności.Tu i ówdzie niezbędne są pewne poprawki w przejezdności.