Prezes podziwia budkę maszynisty.



Prezes podziwia budkę maszynisty.