Były także kredowe malowanki o tematyce kolejowej.Były także kredowe malowanki o tematyce kolejowej.