Było też i kino peronowe z terkoczącym projektorem.Było też i kino peronowe z terkoczącym projektorem.