...A za nim prezes drezyniarzy....A za nim prezes drezyniarzy.