Kilkanaście minut i ubytek prawie pokonany. Przewoźne torowisko zdaje egzamin.Kilkanaście minut i ubytek prawie pokonany. Przewoźne torowisko zdaje egzamin.