Igliwie nas lubi i nie chce sie odczepić.Igliwie nas lubi i nie chce sie odczepić.