Wycinka choinek, choć do œwišt jeszcze daleko.Wycinka choinek, choć do œwišt jeszcze daleko.