Pierwsza przymiarka do kształtu zespołu generatora głównego z napędem.Pierwsza przymiarka do kształtu zespołu generatora głównego z napędem.