Zasłużony odpoczynek w Przeździęku.Zasłużony odpoczynek w Przeździęku.