Pomimo chłodu uśmiech z naszych twarzy nie znika - bardzo chcieliśmy tędy przejechać naszą drezyną.Pomimo chłodu uśmiech z naszych twarzy nie znika - bardzo chcieliśmy tędy przejechać naszą drezyną.