Bocznica do dawnych zakładów Polkolor. Dzisiaj już nikt z niej nie korzysta.Bocznica do dawnych zakładów Polkolor. Dzisiaj już nikt z niej nie korzysta.