Nasz rozkaz. Możemy jechać dalej.Nasz rozkaz. Możemy jechać dalej.