Krótki postój w Jeziornej.Krótki postój w Jeziornej.