ZamkniÍty na nasz przejazd ruch na DK 724 (ul. Warszawska) - zator gotowy.ZamkniÍty na nasz przejazd ruch na DK 724 (ul. Warszawska) - zator gotowy.