Przejazd z ul. Bielawską - zbliżamy się do stacji Jeziorna.Przejazd z ul. Bielawską - zbliżamy się do stacji Jeziorna.