Mirków. Autoamtyka zadziałała - zapory zamknięte.Mirków. Autoamtyka zadziałała - zapory zamknięte.