Rozjazd na ha³dê z popio³ami i na Jeziorn¹. Jedziemy w tym drugim kierunku.Rozjazd na ha³dê z popio³ami i na Jeziorn¹. Jedziemy w tym drugim kierunku.