Waga! Zmniejszamy prędkość. Nie ważymy się.Waga! Zmniejszamy prędkość. Nie ważymy się.