Wieje i jest zimno - nic to. Damy radÍ!Wieje i jest zimno - nic to. Damy radÍ!