Czas na rozładunek drezyny.Czas na rozładunek drezyny.