Drezyna na torze. Pierwsi chÍtni do jazdy.Drezyna na torze. Pierwsi chÍtni do jazdy.