Taki m≥odnik, to dla nas pestka. £ykamy go bez zatrzymania.Taki m≥odnik, to dla nas pestka. £ykamy go bez zatrzymania.