Kawałek prostej bez drzew.Kawałek prostej bez drzew.