Kolejny przejazd, który trzeba udrożnić.Kolejny przejazd, który trzeba udrożnić.