Przypinamy pasy do Big Foota.Przypinamy pasy do Big Foota.