Koledzy z "Martjack" pomagają przestawić nam tarasujące tory kontenery.Koledzy z