Zakres: 100 ton. Wystarczy na nasze potrzeby.Zakres: 100 ton. Wystarczy na nasze potrzeby.